REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

Uczestników obozu w Węgierskiej Górce, prosimy o zapoznanie się z regulaminem i dostarczenie podpisanych egzemplarzy do biura AP Baltica do dnia 20.06.2019 lub przekazanie ich podczas spotkania organizacyjnego. Regulamin uczestnictwa w obozie w Węgierskiej Górce