Dokumenty

Aby przystąpić do Akademii Piłkarskiej Baltica należy:

  1. Pobrać dokumenty ze strony internetowej: REGULAMIN i DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ;
  2. Po przeczytaniu i zaakceptowaniu Regulaminu wypełnić i podpisać Deklarację członkowską;
  3. Deklarację członkowską wysłać mailowo na adres biuro@akademiabaltica.pl, a oryginał dostarczyć przed pierwszym treningiem dziecka;
  4. Dokumenty można również pobrać i złożyć osobiście kontaktując się z przedstawicielem Akademii
    tel. +48 577 043 304 lub +48 577 043 305;

ZAPRASZAMY !!!

Pobierz:

> REGULAMIN
> DEKLARACJA CZŁONKOWSKA